LEMAR Papa zgrzewalna LEMBIT ZIELONY DACH gr.5.2mm /5m2//24rol/ - Hurtownia Materiałów Budowalnych PSB Silikaty Białystok

Hurtownia Materiałów
Budowlanych Białystok

LEMAR Papa zgrzewalna LEMBIT ZIELONY DACH gr.5.2mm /5m2//24rol/

Marka:

Zalety zielonego dachu

  • zielony dach zalicza się do terenów zieleni, które poprawiają estetykę miasta, niwelują poczucie przytłoczenia powodowane przez zabudowę miejską, jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni
  • zmniejsza hałas uliczny – zastosowana warstwa wegetacyjna pochłania zakres fal o niskiej częstotliwości, wyższe blokuje roślinność. Warstwa substratu o grubości 12cm redukuje dźwięk w zakresie od 46 do 50dB
  • działa jako dodatkowa izolacja dachu – łagodzi klimat miejski poprzez obniżenie temperatury zielonego dachu do 25-40°C
  • oczyszcza powietrze – rocznie zielony dach pochłania 10-20% pyłów szkodliwych gazów znajdujących się w powietrzu. Dobrze pielęgnowany ogród o powierzchni 10m2 pochłania rocznie taką sama ilość CO2 co 4-metrowe drzewo
  • retencja i oczyszczanie wód opadowych – zielony dach może zatrzymać od 15% do 90% wody opadowej z jednego opadu w danym miejscu. Średnia retencja waha się w granicach 50-60%. Dach zielony pozwala oddać do kanalizacji do 80% wody mniej niż typowy dach, stanowi tym samym zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ponadto stanowi filtr zatrzymujący zanieczyszczenia niesione przez wody opadowe
  • pozwala odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną
  • aspekt ekonomiczny – poprzez mniejsze zużycie energii, dzięki zacienianiu i izolacyjnym właściwościom warstwy roślinnej pozwala na obniżenie kosztów klimatyzacji w zakresie 17-79% w skali roku. Ponadto warstwa 20cm substratu glebowego oraz 20-40cm pokrywy z roślin posiada takie same właściwości izolacyjne jak 15cm wełny mineralnej
  • zwiększa trwałość materiałów poprzez dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji materiałów użytych do pokrycia elewacji oraz stropów. Zwiększenie trwałości pokrycia dachu zmniejsza ilość odpadów powstających podczas jego naprawy
  • zmniejsza ryzyko związane z siłą ssącą wiatru, a tym samym ryzyko zerwania dachu
  • zielony dach spełnia aspekt społeczny gdyż pełni funkcje edukacyjną, uświadamiając użytkownikowi korzyści płynące ze stosowania tego typu rozwiązań

Udostępnij na:

Facebook
Pinterest
WhatsApp
Email

Zapytaj o produkt: